Prawo autorskie – generalia

Dziedziną zajmującą się ochroną twórczej działalności człowieka jest prawo autorskie. Obowiązujące prawo autorskie zostało skodyfikowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.


Principium całej tej ustawy stanowi podmiot-twórca i przedmiot-dzieło, nazywane utworem. Zbudowane wokół twórcy i utworu pozostałe regulacje dotyczą, powstałych na rzecz twórcy praw, czasu ich trwania, przeniesienia oraz ochrony. Przysługujące twórcy prawa mają charakter osobisty (są to takie prawa, które identyfikują twórcę z utworem) i majątkowy (pozwalają na wykorzystanie utworu w sposób zarobkowy).

Udostępnij artykuł