O blogu

Poznając różnych artystów, środowiska artystyczne, czytając regulaminy domów aukcyjnych, umowy funkcjonujące w obrocie, stwierdziłam, że będę mogła się wykazać. Na moim blogu znajdziesz tematy związane z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim, prawem własności przemysłowej), prawem kontraktów, podatkami, ochroną danych osobowych i dóbr osobistych. Wszystkie te zagadnienia ukierunkowane będą dla branży związanej ze sztukami wizualnymi, rynkiem dziełami sztuki i ochroną dziedzictwa kulturowego.