Koncept i ready made

Sztuka współczesna nie zna granic. Co raz częściej spotykamy się ze sztuką konceptualną czy ready made. Sztuka konceptualna skupia się na samej idei, daje prymat procesowi twórczemu, a odchodzi od jej późniejszego rezultatu jakim jest dzieło. Twórcza działalność konceptualistów najczęściej wyraża się w performance’sie, happeningu, instalacji.


Otaczają nas również przedmioty „gotowe”, tzw. codziennego użytku bądź odpadki, którym artyści nadają nowy sens poprzez przedstawienie ich w zupełnie innym wymiarze, nie takim do którego pierwotnie zostały przeznaczone ze względu na swoje właściwości użytkowe.
Przykładem ready made jest słynna suszarka M. Duchampa Fontanna czy słynna Fontanna, która jest obróconym o 90 stopni pisuarem.

Prawo autorskie pozostawia poza ochroną idee, pomysły, które są podstawą konceptualizmu i ready made. W związku z tym tym, dzieła te nie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Ustawa nie chroni również stylu, tj. technicznych metod pracy twórczej jak i koncepcji umieszczenia dzieła na nośniku oraz tematów utworu.

Na sam koniec, dla zaniepokojonych brakiem ochrony sztuki konceptualnej, muszę wspomnieć, że jak to w prawie często bywa, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Może się tak zdarzyć, że zainteresowany ochroną będzie potrafił dowieźć przed sądem w swoim dziele konceptualnym cech twórczości i indywidualności, tak jak to się stało w przypadku z Niemiec. W kontrowersyjnym orzeczeniu niemieckiego sądu, opakowany srebrną folią i sznurem przez J. Christo Reichstag uzyskał ochronę.

Udostępnij artykuł