Oryginalne egzemplarze utworu

Zazwyczaj przejaw twórczej działalności człowieka – utwór-sfinalizowany zostaje w formie materialnego bytu, egzemplarza. Egzemplarz utworu traktuje się jako medium, środek komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą. Realnie jest to po prostu rzecz, na której „zapisuje się” dobro niematerialne (tzw. corpus mechanicum). Tym samym dochodzi do identyfikowania dóbr niematerialnych z ich fizycznymi postaciami.


Za oryginalne egzemplarze utworu prawo autorskie (art. 19 ust. 3 pkt 1 i 2) uznaje egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę oraz kopie, które zostały uznane za oryginalne egzemplarze utworu. Kopie te będą uważane za oryginalne, gdy zostaną wykonane przez twórcę osobiście lub pod jego nadzorem, w ograniczonej ilości oraz gdy twórca je podpisze lub oznaczy w inny sposób.

Udostępnij artykuł