Bezpłatna pomoc dla Artystów, Twórców, Galerii – COVID-19!

Otrzymuję wiele wiadomości e-mail z pytaniami merytorycznymi i technicznymi związanymi z pomocą dla osób działających w sferze kultury i sztuki udzielaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego postanowiłam uruchomić bezpłatne porady prawne dla Artystów, Twórców, Galerii dotyczące pomocy przy złożeniu wniosków o jednorazową pomoc socjalną oraz wniosków z programu „Kultura w sieci”. Poniżej zawarłam kilka informacji o zasadach udzielania bezpłatnych porad.

Do kogo ją kieruję?

Pomoc kieruję do wszystkich podmiotów działających w obszarze kultury i sztuki, które w związku epidemią utraciły możliwości zarobkowania, znalazły się w trudnej sytuacji majątkowej i chcą skorzystać z pomocy rządowej udzielanej w związku ze stanem epidemii.

W jakich terminach i w jaki sposób będą ją świadczyć?

Porady będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy w godz. od 12:00 do 15:00. Udzielanie porad rozpocznie się od 8 kwietnia i potrwa do 31 kwietnia. Nie wykluczam możliwości wydłużenia terminu udzielania pomocy. Bezpłatne porady odbędą się w zależności od Państwa potrzeb telefonicznie lub poprzez wideokonferencję.

Jak zapisać się na poradę?

Należy wysłać do mnie wiadomość e-mail na adres: biuro@kozekkapuscinska.pl. W wiadomości proszę wpisać o jaką pomoc chcą się Państwo starać i na jakim etapie przygotowania jest Państwa wniosek. Po przesłaniu wiadomości proszę oczekiwać na wiadomość zwrotną ode mnie z datą i godziną bezpłatnej porady.

Na poradę przeznaczam od 30 – 60 minut, dlatego tygodniowo mogę udzielić od 6-12 porad. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli zależy Ci na czasie możesz skorzystać z płatnych porad online.